Arbejdsmiljø København
 
Arbejdsmiljøbrevet - kampagnetillæg
August 2020

Når borgerkontakten udfordrer

Dette års arbejdsmiljøkampagne sætter fokus på at forebygge og håndtere, når kontakten med borgerne er særligt udfordret og belaster arbejdsmiljøet.
 
Det gælder både i den fysiske kontakt, på skrift, på telefonen eller online.   
 
Kampagnen tager udgangspunkt i to indsatsområder: 
  1. At styrke det organisatoriske beredskab i- og på tværs af forvaltningerne ift. håndteringen af de særligt vanskelige borgerkontakter
  2. At gøre konfliktforebyggende metoder i borgerkontakten tilgængelige for flere ansatte i Københavns Kommune
 
Kursus for ledere i håndtering af særligt udfordrende borgerkontakt

Som en del af arbejdsmiljøkampagnen udbyder Arbejdsmiljø København et kursus for ledere i Københavns Kommune. Kurset har fokus på at gå dybere ind i de samtaler og forløb, som er præget af særlig udfordrende borgerkontakt. Og skal bidrage til at styrke den organisatoriske og ledelsesmæssige håndtering heraf.
 
Kurset er gratis og foregår i efteråret 2020.
 
På kurset får du:
  • Forskningsbaseret viden om særligt vanskelige klagesager         
  • Kendskab til evidensbaserede redskaber og metoder til konflikthåndtering
  • Træning af din ledelsesmæssige håndtering af særlig udfordrende borgerkontakt  
- og så kan du tage del i et videns- og erfaringsnetværk for ledere på tværs af kommunen.     
 
 

Kender du konceptet Styrket Borgerkontakt?

Styrket Borgerkontakt er et evidensbaseret og løsningsorienteret koncept med forskellige metoder til at holde dialogen med borgerne professionel og konstruktiv - også når borgerne er utilfredse over noget, kritiske eller fremsætter en direkte klage.
 
Arbejdsmiljø København har med stor succes arbejdet med konceptet i en årrække og vi tilbyder træning i- og hjælp til implementering af Styrket Borgerkontakt på jeres arbejdsplads – og som noget helt nyt også i den skriftlige kommunikation og håndtering af særligt vanskelige klagesager.
 
Footer