Tilbud til gravide i Københavns Kommune
 
Sygefravær under graviditet er højt i Danmark og det er også for højt. Der kan, for mange gravide, opstå bekymringer og utryghed i forhold til arbejdsbelastninger og hvilken risiko, det kan medføre for graviditeten. Bekymringer, der kan føre til sygemelding. 
 
Derfor introducerer Arbejdsmiljø København nu et tilbud til gravide medarbejdere i Københavns Kommune under overskriften: Bedre trivsel og mindre fravær. Her går vi ind og kigger på arbejdsfunktioner og arbejdsstillinger i forhold til graviditetsproblematikker. Læs mere om tilbuddet her.
Målrettet indsats mod stress 
 
Arbejdspladserne i København Kommune får nu del i den allernyeste viden om stress og adgang til velafprøvede redskaber, som kan medvirke til at reducere stress på arbejdspladsen.
 
Der er to forskellige typer af tilbud i indsatsen: Dels workshops og kurser som alle ledere på tværs af forvaltningerne frit kan tilmelde sig. Dels tilbud der igangsættes af de enkelte forvaltninger som en del af deres mere strategiske indsats på området.  

Tilbuddene ligger under P.S. - Indsats for Psykisk Sundhed i Københavns Kommune.

Læs mere om P.S. her og gå direkte til de kurser, I frit kan tilmelde jer: 
 
Skab klarhed og kampgejst
Ledelse der reducerer stress hos medarbejderne og dig selv. Læs mere og tilmeld jer her.
 
Skab fælles kurs og sammenhold
Lederteams der reducerer stress – sammen! Læs mere og tilmeld jer her.
 
Skab rammer, rytmer og relationer
Ledelse der reducerer stress hos ledere. Læs mere og tilmeld jer her.
 
Skab gode landinger
Ledelse der hjælper medarbejdere tilbage efter stress. Læs mere og tilmeld jer her.
Få et tjek af dit helbred - til dig, der arbejder om natten
 
Har du natarbejde i mere end 300 timer om året? Så skal din arbejdsgiver tilbyde dig en helbredsundersøgelse, når du starter i jobbet og hvert tredje år derefter. Læs mere om helbredsundersøgelsen her.
Hjælp til arbejdet med gode og robuste forandringer hos jer
 
Arbejdspladsens robusthed er afgørende for, hvor godt I klarer jer som organisation og fællesskab. Det gælder særligt, når I står overfor større forandringer som omorganiseringer, effektiviseringer og nye faglige prioriteringer. 
 
Arbejdsmiljø København har udviklet værktøjet Sæt spot på organisationens robusthed, som I kan bruge til at kvalificere jeres dialog og indsats omkring arbejdspladsens robusthed. Værktøjet er en del af arbejdsmiljøkampagnen BOUNCE 2017 – fælles om robuste forandringer, men kan også rekvireres som arbejdspladsrettede tilbud via jeres forvaltnings Timebank. Arbejdsmiljø København tilbyder at facilitere processen på jeres arbejdsplads.
 
 
Nye temamøder
 
Temamøde om mobning på arbejdspladsen
På grund af den store interesse for emnet mobning, udbyder vi nu to nye temamøder for Trio'er. De ligger i august og september. Læs mere og tilmeld jer her.
 
Temadag om stofmisbrug på arbejdspladsen
Vi har inviteret Martin Fritzen, der fortæller om egne erfaringer som misbruger i arbejdslivet. Martin har været i misbrug og på arbejdsmarkedet i samlet 14 år og skiftet job mere end 30 gange. Temadagen foregår 14. september fra 12.30 - 15.30. 
Arbejdsmiljøbrevet er udsendt af Arbejdsmiljø København og er rettet mod alle, der arbejder med arbejdsmiljø og trivsel i Københavns Kommune. Har du en kollega, det kunne være relevant for, er du velkommen til at videresende nyhedsbrevet. Tilmelding til Arbejdsmiljøbrevet.
 
 
 
 
 
 
Afmeld dette nyhedsbrev