Nye workshops om stærke arbejdsfællesskaber i praksis
 
Hvad kendetegner stærke arbejdsfællesskaber, og hvordan arbejder vi med dem i praksis?
 
Disse spørgsmål giver arbejdsmiljøkampagnen BOUNCE 2018 en række bud på, når den zoomer ind på det stærke arbejdsfællesskab. Det sker på en række workshops for ledere, medarbejderrepræsentanter og konsulenter i kommunens forvaltninger.
 
Her vil I også vil blive inddraget i at videreudvikle Arbejdsmiljø Københavns bud på, hvordan begrebet arbejdsfællesskaber kan omsættes til praksis.
 
Arbejdsfællesskaber står højt på dagsordenen i Københavns Kommune
 
Og det er ikke uden grund, at der er fokus på betydningen af de stærke arbejdsfællesskaber.
 
Der er meget forskning, der peger i retning af, at stærke arbejdsfællesskaber er nøglen til at sikre, at arbejdspladser ikke alene har høj trivsel, og at arbejdet er mere meningsfuldt for den enkelte. Men også at vi sammen bruger vores ressourcer optimalt – og derved gør en større forskel for borgeren.
 
Derfor er arbejdet med at skabe stærke arbejdsfællesskaber den næste bølge i udbredelsen af kommunens tillidsdagsorden. Stærke arbejdsfællesskaber er også et vigtigt element i Arbejdsmiljø Københavns model for organisatorisk robusthed.
Workshops
 
 
Målgruppe: ledere og ledelsesgrupper.
 
På workshoppen får I:
 • Viden om hvad lederen og ledelse betyder for arbejdsfællesskabet
 • En præsentation af Arbejdsmiljø Københavns bud på, hvordan I kan omsætte begrebet arbejdsfællesskaber til praksis
 • Fokus på ledelse af både de lokale og de tværgående arbejdsfællesskaber
 • Introduktion til den nyeste viden om, hvad der skaber stærke arbejdsfællesskaber
 • Mulighed for at afprøve Arbejdsmiljø Københavns nyudviklede metoder og greb
 
 
 
Målgruppe: MED-udvalg, Trio- og arbejdsmiljøgrupper.
 
På workshoppen får I:
 • En præsentation af Arbejdsmiljø Københavns bud på, hvordan I kan omsætte begrebet arbejdsfællesskaber til praksis
 • Større klarhed omkring jeres rolle og position som central aktør
 • Introduktion til nyeste viden om, hvad der skaber stærke arbejdsfællesskaber, både de lokale og tværgående arbejdsfællesskaber
 • Mulighed for at afprøve Arbejdsmiljø Københavns nyudviklede metoder og greb
 • Mulighed for at drøfte, hvordan I vil sætte dette i værk egen organisation
 
 
 
Målgruppe: HR-konsulenter, arbejdsmiljøkoordinatorer, organisations, lærings- og sygefraværskonsulenter m.fl.
 
På workshoppen får I:
 • Mulighed for refleksion over egen praksis og klarhed over din rolle og position som konsulent i arbejdet med arbejdsfællesskaber
 • Introduktion til nyeste viden om, hvad der skaber stærke arbejdsfællesskaber, både de lokale og tværgående arbejdsfællesskaber
 • En præsentation af Arbejdsmiljø Københavns bud på, hvordan I kan omsætte begrebet arbejdsfællesskaber til praksis
 • Mulighed for at afprøve Arbejdsmiljø Københavns nyudviklede metoder og greb
 • Mulighed for at viden dele og netværke med andre i lignende stillinger i Københavns Kommune
Dette særtillæg af Arbejdsmiljøbrevet er udsendt af Arbejdsmiljø København (AMK) og indeholder alt, hvad du skal vide om arbejdsmiljøkampagnen.
 
Du kan afmelde nyhedsbrevet nederst i mailen. Bemærk, at afmelder du dig dette nyhedsbrev, afmelder du dig samtidig Arbejdsmiljøbrevet.
 
 
 
 
 
 
Afmeld dette nyhedsbrev