Trivselsundersøgelsen 2019 – sæt kryds
 
Den 20. februar 2019 udsendes spørgeskemaerne til Københavns Kommunes trivselsundersøgelse. Det er 6. gang, der bliver spurgt til tilfredshed, trivsel og forhold i arbejdsmiljøet. Her får I de vigtigste datoer samt information om støtte til arbejdet før, under og efter trivselsundersøgelsen.
 
Nye værktøjer til sygefraværsarbejdet i KK
 
Arbejdsmiljø København har sammen med Koncern HR og Den Tværgående Sygefraværsgruppe i Københavns Kommune udviklet to nye værktøjer, som ledere og medarbejder-repræsentanter kan bruge i det lokale sygefraværsarbejde.
 
Værktøjerne er en del af en samlet pakke af værktøjer og tilbud, der har overskriften Kom i hus med sygefraværsopgaven. Alle værktøjer og tilbud i pakken har det samme formål: At hjælpe jer med at omsætte Københavns Kommunes Sygefraværsstrategi 2020 – bedre fælles forebyggelse og professionalisering til praksis.
 
Tag snakken – bryd vanerne  
- og forebyg muskel- og skeletbesvær med et spritnyt dialogværktøj
 
Muskel- og skeletbesvær (MSB) er en realitet for mange medarbejdere. Men det er muligt at sætte ind mod MSB ved at fremme en velfungerende forebyggelseskultur på arbejdspladsen.
 
Arbejdsmiljø København har i samarbejde med Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø (BFA) udviklet en vejledning om, hvordan kulturen på en arbejdsplads hænger sammen med forebyggelse af MSB. Og herunder et dialogværktøj, der skal hjælpe jer til at sætte en dialog i gang om, hvordan I kan styrke og forankre en god forebyggelseskultur på arbejdspladsen.
 
Guldlok-princippet: AMK og NFA modtager 3-årig bevilling fra Arbejdsmiljøforskningsfonden
 
Er det muligt at gennemføre leg, læring og fysiske aktiviteter i børnehaver, der på samme tid udfordrer og udvikler børns motorik? Og er det samtidig muligt at fremme balancen mellem fysisk aktivitet og restitution, således at arbejdet også indeholder et sundhedsfremmende element for medarbejderne? Det skal et nyt 3-årigt forskningsprojekt opkaldt efter guldlok-princippet finde svar på.
 
Børne- og Ungeforvaltningen og Arbejdsmiljø København har sammen med Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) fået bevilget midler til at gennemføre projektet.
 
Guldlok-princippet er en ny, innovativ organisatorisk tilgang til det fysiske arbejdsmiljø. Formålet er at tilrettelægge arbejdet, så medarbejdere øger deres arbejdskapacitet. Det bygger på den kendsgerning, at fysisk aktivitet er sundt og forbedrer fysisk kapacitet, hvis det bliver udført med en god balance mellem fysisk belastning og hvile af kroppen – altså at designe arbejdet, så mængden af fysisk aktivitet er lige tilpas.
Nyt kursus: Konsulenten og de stærke arbejdsfællesskaber
 
Vi har oprettet et kursus mere om Konsulenten og de stærke arbejdsfællesskaber. Det foregår 29. november kl. 9-16. Tilmeldingsfristen er 1. november.
 
 
Bemærk, at hvis der er er flere tilmeldinger, end der er plads til, forbeholder vi os ret til at begrænse antal deltagere fra hver forvaltning for at sikre en bred repræsentation blandt kommunens forvaltninger.
 
Kurset udbydes som en del af arbejdsmiljøkampagnen BOUNCE – stærke arbejdsfællesskaber.
 
Arbejdsmiljøbrevet er udsendt af Arbejdsmiljø København og er rettet mod alle, der arbejder med arbejdsmiljø og trivsel i Københavns Kommune. Har du en kollega, det kunne være relevant for, er du velkommen til at videresende nyhedsbrevet. Tilmelding til Arbejdsmiljøbrevet.
 
 
 
 
 
 
Afmeld dette nyhedsbrev