Nyhedsbrev juni 2023

Den nye kræfthandleplan er på plads

Handleplan for kræftområdet 2023-25, der skal sætte retning for vores arbejde de kommende år, er endeligt politisk godkendt. De overordnede spor i handleplanen er "Livskvalitet og hverdagsliv", "Lighed i sundhed", "Sammenhæng og koordinering" samt "Viden og kompetencer".
 
Vi er godt i gang med at konkretisere forskellige tiltag. Fx planlægger vi kompetenceløft hos medarbejdere ift. senfølger og mental sundhed, og vi styrker samarbejdet internt i kommunen omkring palliation.  
 
Vi har desuden etableret forskellige eksterne samarbejder, der bidrager til at løfte handleplanens målsætninger indenfor lighed, senfølger og pårørende.
 
"Vi er allerede godt i gang med at styrke samarbejdet både internt i kommunen, men også eksternt på tværs af sektorer og med vores samarbejdspartnere”, fortæller Dorte Hofland, centerchef i Center for Kræft og Sundhed.
 

Vores kommende fokusområder

I Center for Kræft og Sundhed går tiden hurtigt med mange vigtige ting. Den nyligt vedtagne Handleplan for kræftområdet 2023-25 sætter en tydelig retning for vores udviklings- og kvalitetsarbejde med at forbedre og differentiere rehabiliteringstilbud til københavnere berørt af kræft.
 
Vores fokusområder nu og i de kommende år er senfølger, lighed i sundhed, mental trivsel og pårørende.
 
Antallet af henviste københavnere til centret stiger og borgere berørt af senfølgeproblematikker bliver stadigt flere. Det kalder på viden, stærke fællesskaber og samarbejder på tværs af sektorer.
 
Vi glæder os til at fortsætte det gode arbejde her i centret og med jer alle sammen.
 
Rigtig god sommer! 
 
- Dorte Hofland, centerchef i Center for Kræft og Sundhed
 

Besøgsdage for fagprofessionelle

Vi oplever stor interesse for vores arbejde. Det sætter vi stor pris på og vi vil altid gerne dele ud af vores erfaringer. Vi afprøver nu at samle besøg på besøgsdage for fagprofessionelle 2-3 gange om året. Her vil vi fortælle om vores faglige tilgang til kræftrehabilitering og de mange tilbud, vi har til københavnere berørt af kræft.
 
Den 30. maj havde vi den første besøgsdag. Næste gang bliver i efteråret den 24. oktober. På hjemmesiden kan man holde sig opdateret på fremtidige besøgsdage.
 
 

Kvalitetskonference i Bellacentret

Center for Kræft og Sundhed deltog med to posters på International Forum on Quality and Safety in Healthcare, Copenhagen 2023.
 
Den ene handler om, hvordan vi har organiseret vores kvalitetsarbejde.
Den anden handler om et forbedringsprojekt om kommunikation med egen læge om kræftrehabilitering.
 

Fra 1 til 2 - Styrket faglig ledelse

For at styrke den faglige ledelse har vi lavet en omorganisering. Souschef-stillingen er ændret til to afdelingsledere.
 
Vi har sat et stærkt team med Carina Nees, der har været fysioterapeut i centret siden 2007, og Susanne Friis Hasché, der tidligere har været oversygeplejerske på Afdeling for Kræftbehandling på Rigshospitalet.  
Footer