Nyhedsbrev 20. december 2022

Instruktionsmateriale om brystkræft og hovedhals-kræft skifter hjemmeside

Borgere ramt af brystkræft eller hoved-halskræft har via sundhed.dk længe kunne få digital hjælp til rehabilitering i form af online træningsvideoer, podcast, artikler, film med patienter og pårørende, og ikke mindst masser af gode råd og inspiration.
 
Fremover vil materialet være at finde på https://kraeft.kk.dk/viden-og-vaerktoejer grundet driftsmæssige årsager.
 
Materialet om brystkræftrehabilitering blev udviklet i samarbejde med 10 andre kommuner i hovedstadsområdet med henblik på at sikre konsensus i indholdet, så de udviklede videoer kunne bruges og implementeres i hele landet.
 
Materialet på hovedhalskræftområdet blev udviklet af sundhed.dk og Center for Kræft og Sundhed med inddragelse af fagpersoner fra hele landet. Formålet er at udbredeviden om rehabilitering af borgere med hoved-halskræft og deres pårørende til hele landet.

Mine første fire måneder i centret

Center for Kræft og Rehabilitering er et fyrtårn inden for kommunal kræftrehabilitering. Det fornemmede jeg straks, da jeg trådte ind centret med den stemning medarbejderne, de frivillige og hele huset emmer af.
 
Bygningerne har en atmosfære af åbenhed, ro og professionalisme. De frivillige hjælper med stort og småt og sørger for, at alle får en behagelig modtagelse ved ankomst ...
 
 

Center for Kræft og Sundhed på European Cancer Rehabilitation and Survivorship Sympossium

Center for Kræft og Sundhed deltog i oktober på konferencen "European Cancer Rehabilitation and Survivorship Sympossium". Det gjorde vi bl.a. med to videnskabelige plakater og et oplæg. 
 
Plakaterne beskrev henholdsvis Center for Kræft og Sundheds erfaringer med online rehabilitering under corona-pandemien, præsenteret af Sine Rossen, samt centrets erfaringer med naturbaseret rehabilitering præsenteret af Carina Wedell Andersen. Du finder begge plakater her.
 
Samtidig deltog også Mette Thønnings Sandager på konferencen med en præsentation af vores erfaringer med PRO og helbredsrelateret livskvalitet.

Genoptryk af ’Tilbage på arbejde’

Det gode materiale om at vende tilbage til arbejdet efter et kræftforløb er endnu engang blevet genoptryk.
 
'Tilbage på arbejde' består af foldere med gode råd og vejledning. Både til privatperson, der skal tilbage på arbejdsmarkedet, men også til den sundhedsfaglige, der skal rådgive og hjælpe, og tilmed til arbejdsgiveren og den gode kollega, der gerne vil støtte bedst muligt sin medarbejder bedst muligt.
 
Materialet blev udarbejdet i 2019 af Center for Kræft og Sundhed i samarbejde med REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation Det kan bestilles gratis hos os i Center for Kræft og Sundhed København (modtager betaler selv fragten).
 
 

Julehygge i Center for Kræft og Sundhed

Julestemningen spredte sig i centret torsdag d. 15. december, hvor vi var samlet ca. 40 personer til julehygge i cafeen.
 
Her kunne centrets brugere og pårørende samt børn og børnebørn hygge sig med juleværksted, lun gløgg og æbleskiver, mens frosten bed sig fast udenfor.
 
Footer